Uygulamayı İndir
Lütfen Bekleyiniz.
Uygulamayı İndir
© Foneva 2023 Tüm Hakları Saklıdır

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Yatırım fonları, genel olarak sermaye piyasası mevzuatına tabi olan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıklarıdır. Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) ve özel sermaye yatırım fonları (ÖSYF) ise halka açık olmayan, herhangi bir borsada işlem görmeyen şirketlere yatırım yapan fonlardır. Her iki fon türü de “alternatif yatırım fonları” olarak adlandırılır ve nitelikli yatırımcılardan sağladıkları sermayeyi kullanarak söz konusu özel sermaye şirketlerine yatırım yaparlar.

Özel sermaye ve girişim sermayesi terimleri kimi zaman birbirleri yerine kullanılır. Ancak bu iki model arasında bazı belirgin farklar bulunur:

Girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF), gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri yatırım fonu yapısını kullanarak yatırımcılar ile buluşturan ve bu işletmelerin kuruluşu ve faaliyete geçmesi için yatırımcılardan uzun vadeli yatırım almasını sağlayan bir fon türüdür. Girişim sermayesi yatırım fonu modelini benimseyen yatırımcılar yenilikçi yaklaşımlar sunan “start-up” boyutundaki şirketleri hedef alır. Kısacası, geleceğin girişimlerine erken aşamada yatırım yapma fırsatı yakalamak isteyenlerin odağında girişim sermayesi yatırım fonları yer alır.

Özel sermaye yatırım fonları (ÖSYF) ise daha geleneksel endüstrilerde faaliyet gösteren, oturmuş bir iş modeline ve daha fazla büyüme potansiyeline sahip olan fakat çeşitli nedenlerle karlılığı düşük olan şirketlere yatırım yapan fon türüdür. ÖSYF’lerin amacı, yatırım fonu yapısını kullanarak söz konusu özel sermaye şirketlerinin yönetim ve kontrolünü elde edecek oranda sermayedar olarak karlılıklarını ve büyümesini artırmaktır. Bu modelde yatırımcıların temel hedefi yatırımlarını katlayacak derecede kar elde etmekten ziyade, yapısı oturmuş bir işletmeyi tekrardan kar edebilecek pozisyona getirmek ve ardından çıkış yapmaktır.

Bu farklılıklarla beraber, her iki yatırım modeli de çoğunlukla GSYF adı altında birlikte anılır.

GSYF’lerin bireysel yatırımcılara sunduğu çeşitli vergi avantajları vardır:

  • GSYF yatırımcılarının elde ettikleri gelir normal şartlarda yüzde 10 stopaja tabidir. Ancak bazı dönemlerde bu oran sıfır olarak açıklanır.

  • Yatırımcıların GSYF yatırımlarını 2 yıldan sonra satmaları durumunda gelir vergisi stopajı sıfırdır.

  • Yatırımcıların bu fonlardan elde edecekleri geliri yıllık beyana eklemeleri gerekmez.

 

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Tüm dünyada birikim sahiplerinin alternatif getiri fırsatlarını aradığı bu dönemde Foneva, Türkiye ve dünyada alternatif yatırım fonlarını demokratize ederek geniş kitlelerin erişimine açmayı, yatırımcıların bu araçlar hakkında bilgi sahibi olmasını ve erişilmezi erişilir kılmayı amaçlar.